----John Sundsby si heimeside - Bibliotekprogrammet OLA:

-----Under arbeid-----


OLA (On Line Library) er eit gratisprogram utvikla av SourceForge, og er eit biblioteksystem for små bibliotek (hundre til eit par tusen band). Det er skrive i php(eit såkalla "server-side scriptspråk"). Eg er i ferd med å prøve det på mi private bok- og fotosamling


Her er programmet:OLA


Tilbake til framsida

Valid HTML 4.01!